Hipp-Drop - Mondkreis beim Bauchtanz

Hipp-Drop beim Bauchtanz

Hipp 1 Hipp 2 Drop 1 Drop 2

Akzente beim Bauchtanz

Akzente 1 Akzente 2

Mondkreis beim Bauchtanz

Mondkreis 1 Mondkreis 2 Mondkreis 3 Mondkreis 4